Tips To Build A Good Entertainment Centre

A family entertainment center, which is targeted at families with young children or teenagers, is a small-scale amusement park that is enjoyable and exciting for you and your family to spend the day together. Every member of the family has a pleasant and exciting time thanks to the variety of games and activities that are available. The most well-liked pastimes in the FEC sector include mini golf, arcade games, and thrill rides. Family fun entertainment centers, often known as family entertainment centers, have been around for years.

Equipment of Family Centres Include

A variety of challenging climbing walls, inflatables, interactive features, slides, trampolines for kids, teens, and adults, play areas, monkey groves, go-carts, ball pools, ninja tag, zip line, and other activities are available.

Game Centres

Understanding how customers get Attracted to an Entertainment Centre

Early in the 1970s, as arcades and places to play miniature golf, the first family fun centers rose to prominence and expanded fast across the country. The top 5 methods for making your family entertainment center stand out are as follows:

1) Presenting a cutting-edge image

Let’s face it: Over the past 50 years, the majority of the attractions in standard family entertainment centers have remained largely unchanged. While trampolines, inflatables, and rock walls are all fantastic at what they’re intended to do, combining them with more sophisticated attractions may “wow” visitors and keep them coming back. Today, when children are accustomed to smartphones, tablets, and other interactive technology, this is particularly true.

2) Providing for younger children

Family amusement parks often have a tonne of activities for children who are pretty strong and coordinated, but younger children (under age 6) may be overlooked. They may feel physically threatened by older children using trampolines, or they may not be big enough to enjoy an item like bumper cars. Families with many children frequently have one or more young children under the age of six, and if an FEC causes that youngster to become estranged, the family may reconsider returning. Successful FEC operators frequently offer a special space with activities for younger children.

3) Inviting parents to participate in your Family Entertainment Center’s activities

Children frequent family entertainment centers, but parents decide whether to bring their children there. Parents are unable to play with their children since many typical family entertainment center attractions are inappropriate for adults. Parents are seated there using their smartphones while the children are having fun.

4) Your Family Entertainment Center should reduce employee costs.

Let’s face it, a family entertainment center’s profit margin is significantly impacted by maintenance and labor expenses. There is an additional regulatory burden in some states. Janice was able to decrease the amount of personnel needed for birthday parties by 33% by selecting attractions that are not constrained by staffing rules and have minimal maintenance requirements.

Lastly, the future of the family entertainment sector is in the development of thrilling new additions to the traditional family fun center. Many thrill ride components, from small-scale to the pinnacle of enhanced entertainment, can be implemented into an FEC complex.

Mẹo để xây dựng một trung tâm giải trí tốt

Trung tâm giải trí dành cho gia đình, nhắm đến các gia đình có trẻ nhỏ hoặc thanh thiếu niên, là một công viên giải trí quy mô nhỏ, thú vị và hấp dẫn để bạn và gia đình dành cả ngày bên nhau. Mọi thành viên trong gia đình đều có khoảng thời gian vui vẻ và thú vị nhờ vô số trò chơi và hoạt động có sẵn. Các trò tiêu khiển phổ biến nhất trong lĩnh vực FEC bao gồm sân gôn mini, trò chơi điện tử và trò chơi cảm giác mạnh. Các trung tâm vui chơi giải trí gia đình hay còn gọi là trung tâm giải trí gia đình đã xuất hiện từ nhiều năm nay.

Thiết Bị Của Trung Tâm Gia Đình Bao Gồm

Có sẵn nhiều loại tường leo núi đầy thử thách, bơm hơi, tính năng tương tác, cầu trượt, tấm bạt lò xo cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn, khu vui chơi, vườn khỉ, xe đẩy, bể bóng, thẻ ninja, dây kéo và các hoạt động khác.

Hiểu cách khách hàng bị thu hút đến một trung tâm giải trí

Đầu những năm 1970, khi các khu vui chơi có mái vòm và địa điểm chơi gôn thu nhỏ, các trung tâm vui chơi dành cho gia đình đầu tiên đã nổi lên và mở rộng nhanh chóng trên toàn quốc. 5 phương pháp hàng đầu để làm nổi bật trung tâm giải trí gia đình của bạn như sau:

1) Trình bày một hình ảnh tiên tiến

Hãy đối mặt với nó: Trong 50 năm qua, phần lớn các điểm tham quan trong các trung tâm giải trí gia đình tiêu chuẩn hầu như không thay đổi. Mặc dù tấm bạt lò xo, phao bơm hơi và tường đá đều tuyệt vời với những gì chúng dự định làm, nhưng việc kết hợp chúng với các điểm tham quan phức tạp hơn có thể khiến du khách “thú vị” và khiến họ quay trở lại. Ngày nay, khi trẻ em đã quen với điện thoại thông minh, máy tính bảng và công nghệ tương tác khác, điều này đặc biệt đúng.

2) Cung cấp cho trẻ nhỏ

Các công viên giải trí dành cho gia đình thường có rất nhiều hoạt động dành cho trẻ em khá khỏe và phối hợp tốt, nhưng trẻ nhỏ hơn (dưới 6 tuổi) có thể bị bỏ qua. Chúng có thể cảm thấy bị đe dọa về thể chất bởi những đứa trẻ lớn hơn khi sử dụng tấm bạt lò xo, hoặc chúng có thể không đủ lớn để thích thú với một món đồ như ô tô có đệm. Các gia đình có nhiều trẻ em thường có một hoặc nhiều trẻ nhỏ dưới sáu tuổi và nếu một FEC khiến đứa trẻ đó trở nên xa lạ, gia đình có thể xem xét lại việc quay trở lại. Các nhà điều hành FEC thành công thường cung cấp một không gian đặc biệt với các hoạt động dành cho trẻ nhỏ.

3) Mời phụ huynh tham gia các hoạt động của Trung tâm Giải trí Gia đình của bạn

Trẻ em thường xuyên đến các trung tâm giải trí gia đình, trung tâm giải trí nhưng cha mẹ quyết định có nên đưa con cái đến đó hay không. Cha mẹ không thể chơi với con cái của họ vì nhiều điểm tham quan điển hình của trung tâm giải trí gia đình không phù hợp với người lớn. Cha mẹ đang ngồi đó sử dụng điện thoại thông minh của họ trong khi bọn trẻ đang vui chơi.

4) Trung tâm giải trí gia đình của bạn sẽ giảm chi phí nhân viên.

Hãy đối mặt với nó, tỷ suất lợi nhuận của một trung tâm giải trí gia đình bị ảnh hưởng đáng kể bởi chi phí bảo trì và lao động. Có một gánh nặng quy định bổ sung ở một số tiểu bang. Janice đã có thể giảm 33% số lượng nhân sự cần thiết cho các bữa tiệc sinh nhật bằng cách chọn các điểm tham quan không bị ràng buộc bởi các quy định về nhân sự và có yêu cầu bảo trì tối thiểu.

Cuối cùng, tương lai của lĩnh vực giải trí gia đình nằm ở sự phát triển của những bổ sung mới thú vị cho trung tâm giải trí gia đình truyền thống. Nhiều thành phần đi xe cảm giác mạnh, từ quy mô nhỏ đến đỉnh cao của giải trí nâng cao, có thể được triển khai thành một tổ hợp FEC.